Roodvonk is een infectieziekte die met name bij jonge kinderen voorkomt. De ziekte is vrij zeldzaam en wordt veroorzaakt door een infectie met een Streptokokken bacterie (uit groep A). In de twintigste eeuw was roodvonk nog een voorname doodsoorzaak voor kinderen, maar inmiddels is de bacterie goed te bestrijden met antibiotica en is kindersterfte als gevolg van roodvonk bijzonder zeldzaam.

Hoewel roodvonk vrij zeldzaam is, heeft zo’n 80% van de populatie op tienjarige leeftijd al antilichamen geproduceerd tegen de Streptokokken bacterie. Hierdoor kunnen zij roodvonk niet meer krijgen.

Roodvonk wordt gekenmerkt door tal van symptomen, waarbij een uitslag in het gezicht het meest karakteristiek is. Bij gebrek aan of afwezigheid van behandeling kunnen er complicaties ontstaan als gevolg van de infectie. Deze zijn potentieel dodelijk of kunnen permanente schade aanrichten.

Lees hier meer over op de pagina roodvonk symptomen en behandeling.

Infectie en roodvonk

Roodvonk kan alleen ontstaan bij een infectie met een Streptokokken bacterie uit groep A. Bacteriën uit de groep kunnen ook andere aandoeningen veroorzaken, zoals wondroos en een krentenbaard. In veel gevallen veroorzaakt de veelvoorkomende bacteriën geen enkel symptoom bij een drager.

De bacterie die roodvonk veroorzaakt kan op meer dan één wijze verspreid worden. De meest gangbare wijze van verspreiding is via de lucht, waarbij de bacterie wordt ingeademd en vervolgens een infectie veroorzaakt. Ook simpel huid-op-huidcontact kan echter al leiden tot een infectie. Tenslotte zijn er gevallen geweest waarbij de bacterie via geïnfecteerde kip verspreid werd, hoewel dit niet gebruikelijk is.

Naar schatting draagt zo’n 15% tot 20% de bacterie zonder last te krijgen van symptomen.

Vooral jonge kinderen

In theorie kan roodvonk bij iedereen ontstaan, maar de ziekte staat in de praktijk bekend als een kinderziekte, omdat bijna iedere volwassenen antilichamen heeft en dus niet meer ziek kan worden. De groep waarbij de bacteriële infectie het meeste voorkomt is kinderen tussen de 3 en 8, waarbij meisjes iets vaker getroffen worden dan jongens.

Het voorkomen in deze leeftijdsgroep is goed verklaarbaar, omdat kinderen op deze leeftijd nog een vrij zwak immuunsysteem hebben, terwijl ze voor het eerst in contact komen met veel andere mensen.

Voorkomen van een infectie

Omdat de bacterie zich via de lucht kan verspreiden is het lastig om een infectie te voorkomen. Door regelmatig de handen te wassen, geen bestek of speelgoed te delen en de mond te bedekken bij het hoesten of niesen kan de kans op besmetting wel aanzienlijk verkleind worden.

De incubatietijd van roodvonk is één tot vier dagen. Dit wil zeggen dat de eerste symptomen doorgaans na één tot vier dagen na infectie optreden.

Lees op de pagina symptomen en behandeling verder over het verloop van roodvonk.